Fotografies i Storify

Fotografies de la jornada aquí.

Storify de la jornada aquí.