Programa

9:15h – 9:30h

Benvinguda i acreditació

9:30h – 10:00h Inauguració de la Jornada, a càrrec de:

Sr.   Miquel Àngel Cullerés, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida.

Sra. Neus Vila Rubio, Vicerectora d’Estudiants de la Universitat de Lleida.

Sr. Carles Alsinet Mora, Degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida.

10:00h-11:00h

Xerrada: “La Falsa tensió entre matèries i competències en el treball per projectes.
Óssos formiguers, pernils i rock’n roll”
Sergi del Moral i Jordi Domènech

11:00h-11:30h Descans
11:30h-12:30h Espais oberts de reflexió
Empoderament de l’alumnat.
Convidat: Iolanda Arboleas 
El currículum a debat.
Convidada: Fanny Majó 
Organització de temps i espais.
Convidada: M. Lourdes Torrelles Pont 
Avaluació.
Convidat: Jordi Domènech 
Creativitat.
Convidada: Maria Batet 
Metodologia.
Convidada: Carme Alemany
 Gestió del canvi.
Convidat: Sergi del Moral 
12:30h-13:30h Debat i tancament de la jornada